VE SKALÁCH

„Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.“ – Decimus Iunius Iuvenalis

Z MINULOSTI

„Mé tělo je časopis a má tetování jsou příběhy.“ – Johnny Depp