JARNÍ ARIELKA

„Když si na nás Slunce posvítí z jiného zorného úhlu, je tu jaro.“ — Valeriu Butulescu

JARNÍ

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ – Vladislav Vančura