LENKA + DAVID

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“ – Antoine de Saint-Exupéry