V LESE

„Nevykročíš-li do lesů, nikdy se nic nestane a tvůj život nikdy nezačne.“ — Clarissa Pinkola Estés

ZRZAVÁ BECKY

„Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.“ — Dante Alighieri

ELIŠKA A BECKY

„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“ — Gotthold Ephraim Lessing

VOTANKA ALIAS NIKČA

„Každý má svůj zrak a svá slova. Každý vnímá jinak ulici, film, les, člověka, všechno.“ – Miroslav Horníček