ELIŠKA A BECKY

„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“ — Gotthold Ephraim Lessing

VOTANKA ALIAS NIKČA

„Každý má svůj zrak a svá slova. Každý vnímá jinak ulici, film, les, člověka, všechno.“ – Miroslav Horníček

MÍŠA + TOM

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“ – Karel Čapek

V DEŠTI

„Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“ – Friedrich von Bodenstedt 

JARNÍ

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ – Vladislav Vančura

ZIMNÍ POHÁDKA

,,Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.“ – Panin