MARKET + VÍŤA

„Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.“

LENKA + DAVID

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“ – Antoine de Saint-Exupéry

MÍŠA + TOM

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“ – Karel Čapek

V DEŠTI

„Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“ – Friedrich von Bodenstedt 

JARNÍ

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ – Vladislav Vančura

VODNÍ VÍLA

„Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách“ – William James

Z MINULOSTI

„Mé tělo je časopis a má tetování jsou příběhy.“ – Johnny Depp

ZIMNÍ POHÁDKA

,,Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.“ – Panin