Z MINULOSTI

„Mé tělo je časopis a má tetování jsou příběhy.“ – Johnny Depp