ELIŠKA A BECKY

„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“ — Gotthold Ephraim Lessing

BABÍ LÉTO

„Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se.“ – John Lennon