V DEŠTI

„Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“ – Friedrich von Bodenstedt 

JARNÍ

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ – Vladislav Vančura

VODNÍ VÍLA

„Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách“ – William James

ZIMNÍ POHÁDKA

,,Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.“ – Panin