PÁJA + IVAN

„Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí“ – Karel Čapek

VOTANKA ALIAS NIKČA

„Každý má svůj zrak a svá slova. Každý vnímá jinak ulici, film, les, člověka, všechno.“ – Miroslav Horníček

VE SKALÁCH

„Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.“ – Decimus Iunius Iuvenalis

V DEŠTI

„Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“ – Friedrich von Bodenstedt 

JARNÍ

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ – Vladislav Vančura

VODNÍ VÍLA

„Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách“ – William James