V LESE

„Nevykročíš-li do lesů, nikdy se nic nestane a tvůj život nikdy nezačne.“ — Clarissa Pinkola Estés

VOTANKA ALIAS NIKČA

„Každý má svůj zrak a svá slova. Každý vnímá jinak ulici, film, les, člověka, všechno.“ – Miroslav Horníček