VE SKALÁCH

„Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.“ – Decimus Iunius Iuvenalis

VODNÍ VÍLA

„Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách“ – William James

ZIMNÍ POHÁDKA

,,Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.“ – Panin