VODNÍ VÍLA

„Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách“ – William James

Z MINULOSTI

„Mé tělo je časopis a má tetování jsou příběhy.“ – Johnny Depp

ZIMNÍ POHÁDKA

,,Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.“ – Panin