ELIŠKA A BECKY

„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“ — Gotthold Ephraim Lessing

VOTANKA ALIAS NIKČA

„Každý má svůj zrak a svá slova. Každý vnímá jinak ulici, film, les, člověka, všechno.“ – Miroslav Horníček

BABÍ LÉTO

„Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se.“ – John Lennon

VE SKALÁCH

„Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.“ – Decimus Iunius Iuvenalis

LENKA + DAVID

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“ – Antoine de Saint-Exupéry

MÍŠA + TOM

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“ – Karel Čapek