LENKA + DAVID

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“

MÍŠA + TOM

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“

JARNÍ

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“

VODNÍ VÍLA

„Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách“

ZIMNÍ POHÁDKA

,,Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.“